Liudvikas Jakavičius

Vardas Liudvikas
Pavardė Jakavičius
Slapyvardis Lietuvanis; L. Būblelis; L. B-lis-Skurdžius
Profesija leidėjas, spaudos darbuotojas, rašytojas, visuomenės veikėjas
Gimimo data 1871-03-10

Išsami biografija

Spaudos darbuotojas, teatro veikėjas, visuomenės veikėjas. Gimė 1871 m. kovo 10 d. Akmenėje (Akmenės r.), mirė 1941 m. rugpjūčio 20 d. Anykščiuose.

Gražinos Jakavičiūtės (Šaltenienės) tėvas.

Nuo 1988 m. platino draudžiamą lietuvišką spaudą.

1890 m. dirbo raštininku Papilėje.

Nuo 1891 m. gyveno Rygoje, platino lietuvišką spaudą.

1898 m. suorganizavo scenos mgėjų būrelį.

1901 m. įkūrė nelegalią spaudos rėmimo ir platinimo draugiją „Šviesa“.

1904 m. įsteigė knygyną, spaustuvę.

Leido kalendorius („Lietuvių naminis draugas“, nuo 1905, „Juokų kalendorius“, nuo 1907), praktinio pobūdžio knygeles, periodinius leidinius („Juokdarys“ 1906–1907, „Rygos naujienos“ 1909Ż915).

1910 m. įkūrė Rygos lietuvių teatro draugiją „Žaislas“; statė spektaklius (A. Fromo-Gužučio „Gedimino sapnas“ 1911, B. Laucevičiaus-Vargšo „Žmonės“ 1913) ir vaidino (daugiausia komiškus vaidmenis).

Nuo 1918 m. gyveno Šiauliuose; įsteigė privatų knygyną „Lietuva“ (veikė iki 1938), leido kalendorius.

1924 m. su J. Šliūpu įkūrė Laisvamanių etinės kultūros draugiją.

Bendradarbiavo „Ūkininke“, „Varpe“, „Naujienose“, „Lietuvių laikraštyje“, „Lietuvos ūkininke“, „Vilniaus žiniose“.

Parašė pjesių mėgėjų teatrui, knygą „Atsiminimai iš lietuvių spaudos draudimo laikų“ (slap. Lietuvanis, 1939), poetinių kūrinių.

 

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Liudas Jakavičius lietuvių kalba 

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 8.