Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Hačidžodžimos sala

Sala Idzu salyne (Japonija).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Hachijo-jima anglų kalba