Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  žagrės verstuvė

Žagrės dalis, kuri verčia žemę į šalį.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

palyčia lietuvių kalba

Lietuvių etnografijos bruožai, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1964, p. 53.