Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  klėtis

Ūkinis trobesys ar trobesio dalis grūdams, drabužiams laikyti, miegoti. Būdavo vienaaukštės ir dviaukštės, statomos be pamatų arba ant kampuose padėtų akmenų, medžio trinkų. Sienos renčiamos iš rąstų. Dažnai su 1–2 m pločio prieklėčiu ir stulpeliais paremtu stogu.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, t. 10, p. 261.

Šalutiniai terminai

klėtė; svirnas; špykėrė
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

granary: a non-heated building used to store threshed grain, flour, agricultural production and various belongings; hay loft; hayloft anglų kalba

Bertašiūtė, D., Lietuvio sodyba. The Lithuanian Farmstead, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007, p. 29; Getty Art & Architecture Thesaurus Onlinehttp://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=stall&logic=AND&note=&subjectid=300004042 (žiūrėta 2013 02 20).