Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Žagarių kapinynas (12294)

Unikalus objekto kodas: 12294. Amžius: XVI–XVII a.

Alytaus r. sav., Punios sen., Žagarių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.