Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Föreningen Allmoge Båtar