Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  F. W. Sieberto „Memeler Dampfboot“ akcinės bendrovės leidykla ir spaustuvė