Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Mielavos k.

Gyvenvietė buvusioje Labguvos apskrityje (vok. Mehlawa, dab. rus. Mutnaja).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Mehlawa vokiečių kalba
Mutnaja rusų kalba