Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Žalias lapas

Vilniaus dailės akademijoje įsikūrusi menininkų grupė. Branduolį sudarė G. Urbonas, J. Ludavičius, Dž. Katinas, A. Bareikis, atskirose akcijose prisijungdavo kiti menininkai. Egzistavo 3 metus. Vykdė įvairias akcijas, performansus ir žemės meno projektus.

Termino šaltinis (-iai):

Meno Lietuva, http://www.culture.lt/Lietuva/esme/page1.htm (žiūrėta 2011 01 24).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dailės istorija, sud. A. Andriuškevičius, A. Butrimas ir kt. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 372-373; Meno Lietuva, http://www.culture.lt/Lietuva/esme/page1.htm (žr. 2011 01 24)

Termino atitikmuo užsienio kalba

Green Leaf group; Žalias lapas group anglų kalba