Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  muškietonas

Titnaginis begraižtvis šautuvas. Šaudė šratais, kuriuos paskleisdavo laibgalyje praplatintas vamzdis. XVIII−XIX a. muškietonus naudojo Prancūzijos, Rusijos, Prūsijos,

Žečpospolitos kavalerija.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 362, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 2011 06 13).

Termino atitikmuo užsienio kalba

mousqueton anglų kalba

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 362, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 2011 06 13).

мушкетон rusų kalba

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 362, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 2011 06 13).