Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  švino lydinys

Dažniausiai švino lydinys su alavu, stibiu, variu, kadmiu, cinku. Švino lydiniai atsparūs korozijai, lengvai liejami ir deformuojami.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mokslas, 1983, t. 11, p. 49.