Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Muto k.

Lydos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija.

Šalutiniai terminai

Muito k. lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

Myto baltarusių kalba