Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  masikotas

Švino oksidas, vartojamas kaip geltonas pigmentas dažams, švino baltalams, glazūrai, glaistams gaminti.

Termino šaltinis (-iai):

Senvaitienė J., Kruopaitė L., Bagdzevičienė J., „Pigmentų ir dažiklių naudojimo chronologija", Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 10, 2005 m. II dalis, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007, p. 75.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985, p. 306.

Šalutiniai terminai

švino(II) oksidas lietuvių kalba

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas,Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 382.

Termino atitikmuo užsienio kalba

lead(II) oxide; litharge; massicot anglų kalba

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas,Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, p. 382.