Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  švino ir alavo geltonasis

Sintetinis geltonasis pigmentas, naudotas nuo antikos laikų iki maždaug 1750 m.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Senvaitienė J., Kruopaitė L., Bagdzevičienė J., „Pigmentų ir dažiklių naudojimo chronologija", Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 10, 2005 m. II dalis, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007, p. 75.