Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Radijo mėgėjo Jono Paškausko dovanota radijo mėgėjų-trumpabangininkų kortelių kolekcija (Šiaulių „Aušros“ muziejus)

Kolekcijoje – 220 muziejui dovanotų radijo mėgėjo Jono Paškausko radijo mėgėjų-trumpabangininkų kortelių.

Termino šaltinis (-iai):

Apibrėžimo šaltinis (-iai):