Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  F. Vebero spektaklio „Vėpla“ premjera

F. Veberas. „Vėpla“. 2 dalių komedija. Iš prancūzų k. vertė E. Mikulėnaitė. Rež. R. Rimeikis, dail. V. Idzelytė, muziką parinko A. Klimas, spektaklyje skamba akordeonisto K. Stonkaus įrašas, rež. pad. M. Jusčius. Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Fransua – R. Adomaitis; Ralfas – V. Rumšas; Viešbučio tarnautojas – A. Zigmantavičius; Feliksas – E. Jaras; Volfas – S. Balandis; Luiza – E. Gabrėnaitė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.