Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  N. Erdmano spektaklio „Savižudis“ premjera

N. Erdmanas. „Savižudis“. 2 dalių komedija. Vertė R. Vidūnienė. Rež. D. Tamulevičiūtė, scenogr. ir kost. dail. J. Rimkutė. Valstybinis jaunimo teatras.
Vaidina: G. Adomaitis, S. Trepulis, R. Marazaitė, L. Mizerytė, P. Laurinkus, M. Šaltytė, M. Pavydis, A. Lapiniauskas, A. Mickevičius, P. Baltramiejūnas, R. Papartytė, I. Blušiūtė, K. Savickytė, S. Bernotaitė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.