Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  radijo ryšio kortelė

Tai į atvirutę panaši kortelė, bet individuali, kurią privalo turėti kiekvienas radijo mėgėjas. Dažniausiai kiekvienas radijo mėgėjas spausdinasi sau individualias, išsiskiriančias korteles. Padarius ryšį su kokia nors tolima šalimi, tai dar nėra įrodymas, kad ryšys įvyko. Ryšys patvirtinamas paštu apsikeičiant radijo ryšio kortelėmis, kuriose nurodomas tavo ir tavo korespondento šaukinys, ryšio data ir laikas, diapazonas, girdimumas ir t. t.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos radijo mėgėjų draugija, http://www.lrmd.lt/radijas.htm (žiūrėta 2012 04 24).

Šalutiniai terminai

QSL kortelė

Lietuvos radijo mėgėjų draugija, http://www.lrmd.lt/radijas.htm (žiūrėta 2012 04 24).