Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  F. Zalteno spektaklio „Bembis“ premjera

F. Zaltenas. „Bembis“. 2 dalių miško sakmė. J. Nagibino autorizuotas vertimas. Rež. I. Kučeras, dail. M. Kurčenko, L. Nagolova, muz. parinko J. Kočegarovas, rež. pad. A. Kvietkauskas. Lietuvos rusų dramos teatras.
Pirmasis Bembis – N. Archipova; Antrasis Bembis – E. Mikulskis; Trečiasis Bembis – O. Kokorina; Vedlys ir Žmogus – V. Serovas; Motina – L. Timochova; Ena – L. Košytė; Gobo – O. Mokšanovas; Falina – L. Popova; Marena – T. Kutichina; Rono – D. Denisiukas; Karusas – L. Glušajevas; Apuokas – J. Ščiuckis; Elnias ir Medžiotojas – A. Agarkovas; Miškas – visi spektaklio dalyviai.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.