Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  tekstolitas

Sluoksniuotasis plastikas, kurio armuojantis užpildas – audinys.

Termino šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 09 03).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 09 03).

Termino atitikmuo užsienio kalba

cloth laminate anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 09 03).

fabric-reinforced laminate anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 09 03).

textile laminate anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 09 03).

stratifié en tissu prancūzų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 09 03).

текстолит rusų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 09 03).

Textolit vokiečių kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 09 03).