Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Hadsono upės mokykla

Amerikos tapytojų grupė, gyvavusi maždaug 1820–1850 m. Dauguma jos narių dirbo Hudsono upės slėnyje ir Katskilio kalnuose. Mokyklą įkūrė tapytojai T. Cole, T. Doughty, A. B. Durantas. Grupės narius siejo pomėgis tapyti laukinį, romantišką pirmykštį peizažą.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Universalus meno žodynas: nuo seniausių laikų iki dabarties, sud. Marianne Bernhard, Kaunas: Šviesa, 1998, p. 201.

Šalutiniai terminai

Hadsono mokykla lietuvių kalba

Universalus meno žodynas: nuo seniausių laikų iki dabarties, sud. Marianne Bernhard, Kaunas: Šviesa, 1998, p. 201.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Hudson River School anglų kalba

Universalus meno žodynas: nuo seniausių laikų iki dabarties, sud. Marianne Bernhard, Kaunas: Šviesa, 1998, p. 201.