Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  puskolonė

Per pusę ar trečdalį skersmens į sieną įleista kolona. Stiprina sienos konstrukciją, puošia statinį.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 348.

Termino atitikmuo užsienio kalba

half column; half-column; demicolumn; demi-column; semicolumn; semi-column anglų kalba